China Filatelie

......een groot,veelzijdig en interessant verzamelgebied.


China
China
Hongkong
Hongkong
Taiwan
Taiwan
Macau
Macau

Over ons

Studiegroep China Filatelie houdt zich bezig met deze grote verscheidenheid van aspecten van het verzamelgebied China.
De naam van de vereniging "Studiegroep China Filatelie" zegt het al: de vereniging stelt zich ten doel om de kennis van het verzamelgebied China door te geven aan andere geïnteresseerde leden.
Daarnaast stimuleert zij het verzamelen van Chinese postzegels en poststukken.

Studiegroep China Filatelie onderscheidt zich niet alleen door de bijzonder gevarieerde verzamelgebied.
Ook de vriendschappelijke band, die onder de leden bestaat, is een kenmerk daarvan.
Dankzij de goede onderlinge verhoudingen worden al de activiteiten door leden voor leden ontplooid.
De ledenvergaderingen zijn een trefpunt voor leden uit Amsterdam tot Antwerpen en van Goes tot Groningen.


Activiteiten

Hoe werkt de vereniging?

Als vereniging proberen we de bijeenkomsten zo gevarieerd en interessante mogelijk te maken.
Regelmatig zijn er nieuwe activiteiten maar vast waarden in onze studiegroep zijn:

Buitenlandse contacten
Met buitenlandse China-verenigingen zijn er contacten. Hun publicaties worden verzameld en komen in de bibliotheek van de Studiegroep terecht.

Aanmelden

Belangstelling?
Had u altijd al belangstelling voor dit verzamelgebied, met zijn grote diversiteit en typische kenmerken? Of is uw belangstelling door het lezen van deze brochure gewekt? Neem dan contact op met het secretariaat van de vereniging voor het aanvragen en/of download een aanmeldformulier van deze site

De contributie, die per kalenderjaar wordt geheven, is vastgesteld op € 18,15.
Het entreegeld bedraagt € 11,35

De afdeling aankopen is opgericht om grotere partijen en restantverzamelingen op veilingen, hoofdzakelijk in het buitenland, te kopen. Deze aankopen worden vervolgens op de ledenvergadering in veilingen aangeboden aan de leden, die voor interessante prijzen zegels en poststukken kunnen verwerven.

Advies

Advies bij beëindiging van de hobby Leden, die stoppen met de filatelie van China, dan wel nabestaanden van leden, kunnen voor liquidatie van de verzameling advies krijgen, dat door een commissie van drie leden, waar van er altijd één bestuurslid van de Studiegroep China Filatelie is, gegeven wordt.

De Studiegroep China Filatelie beschikt over een forse bibliotheek met een grote reeks aan boeken, catalogi, tijdschriften, veilingcatalogi en losse artikelen uit binnen- en buitenland. Dit materiaal is gratis door de leden te gebruiken.

Nieuwtjesdienst

De nieuwtjesdienst levert aan de leden, die zich daarop willen abonneren, de nieuw uitgegeven zegels, souvenirvellen, First Day Covers, maximum kaarten enzovoorts. De Studiegroep China Filatelie heeft rechtstreekse kontakten in Beijing, waar ze de nieuwe uitgiften betrekt.